ชุดกาวน์ทันตกรรมคอกลมกระดุมป้ายข้าง 

รหัส TT208

ขนาด ADD