ชุดกาวน์ทันตกรรมคอกลม

กระดุมหลัง 1 เม็ด

รหัส TT207

ขนาด ADD