ชุดกาวน์ทันตกรรมคอกลมกระดุมป้ายข้าง

(มีกระดุมที่ปก) 

รหัส TT206

ขนาด ADD