top of page

หมวดอุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์สแตนเลส

ตัวอย่างเครื่องมือแพทย์ 2.jpg

เครื่องมือแพทย์

ตัวอย่างเครื่องมือแพทย์ 1.jpg

เครื่องมือแพทย์

รถฉุกเฉิน.jpg

รถฉุกเฉิน

ถังผ้าเปื้อน.jpg

ถังผ้าเปื้อน

โครงใส่ผ้าเปื้อน.jpg

โครงใส่ผ้าเปื้อน

รถเข็นของ 3 ชั้น.jpg

รถเข็นของ 3 ชั้น

รถรักษาผู้ป่วยเด็ก.jpg

รถรักษาผู้ป่วยเด็ก

รถเข็น.jpg

รถเข็น

เก้าอี้กลมมีล้อ.jpg

เก้าอี้กลม

เก้าอี้กลม

เตียง 3.jpg
เตียง 1.jpg
เตียง 2.jpg

เตียงผู้ป่วย

bottom of page