หมวดอุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์สแตนเลส

เครื่องมือแพทย์

เครื่องมือแพทย์

รถฉุกเฉิน

ถังผ้าเปื้อน

โครงใส่ผ้าเปื้อน

รถเข็นของ 3 ชั้น

รถรักษาผู้ป่วยเด็ก

รถเข็น

เก้าอี้กลม

เก้าอี้กลม

เตียงผู้ป่วย